Waarom een nieuwe partij?
Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Als zorgverleners mengen we ons al jaren in het debat over betere zorg. Toch moeten we concluderen dat we onvoldoende invloed hebben om écht iets te veranderen.

Ondanks alle acties, manifesten en oproepen wordt er in Den Haag onvoldoende naar ons geluisterd en dat doet pijn. Want wij zien dagelijks in onze spreekkamers de gevolgen van een falend systeem voor de mensen die de zorg echt nodig hebben. Patiënten en hun omgeving die de dupe zijn van te weinig handen aan het bed, te weinig aandacht en oplopende wachtlijsten.

Daarnaast verliezen professionals hun werkplezier en verlaten toenemend de zorg, terwijl we ze juist zo hard nodig hebben.

Daarom doen wij een greep naar de macht om onze plicht als zorgverlener in de brede zin waar te kunnen maken en écht iets te veranderen.
Wat kan er beter?
Wij bouwen momenteel aan een verstandig en houdbaar programma voor de zorg. Daarvoor kijken we breed: ook thema’s zoals onderwijs en leefomgeving zijn van groot belang voor een gezonde samenleving.

Wij willen meer focus op preventie en leefstijl en daardoor minder ziektelast en minder kosten. Het systeem is nu zo ingericht dat we beloond worden om patiënten in het systeem te houden. Wij willen juist dat gezondheid beloond wordt in plaats van ziekte. Daarvoor is een kanteling nodig van het huidige zorgstelsel en een andere beloningsprikkel.

Wij willen minder management en bureaucratie in de zorg. Van wantrouwen naar vertrouwen. De patiënt moet de zorg en de aandacht krijgen die nodig is en de professional moet weer met plezier kunnen zorgen.

Een goed en toekomstbestendig zorgstelsel vraagt om mensen met verstand van zaken en lange termijn visie, denk aan de vergrijzing en het aanpakken van welvaartsziekten.

Want een gezonde samenleving bouwen we samen door te kiezen en zorgzaam vooruit te kijken!


Kijk hier voor meer informatie: www.NLBeter.nl