Sinds 2008 ben ik psychiater van de Muziekpoli, tegenwoordig ‘de Performerspoli’.
De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt met podiumkunstenaars, in het bijzonder musici.

De dysbalans tussen stress en belastbaarheid van podiumkunstenaars leidt regelmatig tot fysieke en psychische klachten. Dit kunnen klachten zijn zoals podiumangst, depressiviteit, angsten, stress, gevoelens van leegheid en onzekerheid. Deze aandoeningen hebben op hun beurt weer een negatieve wisselwerking op elkaar, op het ontstaan van lichamelijke klachten en op het algemeen en beroepsmatig functioneren.
Meer inhoudelijke informatie en ervaringen kunt u vinden in mijn recent verschenen boek ‘Het Ontstemde Brein

Op de Performerspoli wordt aandacht besteed aan de psychische problematiek bij podiumkunstenaars en de poli dient meerdere doelen tegelijkertijd: het doorbreken van het taboe op psychische klachten, preventie, tijdige signalering, diagnostiek en behandelingsadvies.
De Performerspoli is bedoeld voor podiumkunstenaars die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van werkzaamheden als musicus. Hij of zij wordt in het uitvoeren van deze werkzaamheden belemmerd door psychische klachten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te overleggen of uw klachten mogelijk in aanmerking komen voor een intake en/of behandeltraject of advies bij de Performerspoli. Denk aan topsporters, politici of CEO’s die regelmatig een topprestatie moeten neerzetten onder hoge druk.

Welke klachten?

U kunt last hebben van uiteenlopende klachten, die elk weer hun eigen achtergrond en oorzaak kunnen hebben. Er kan sprake zijn van onvoldoende of inadequate voorbereiding voor een optreden en dit kan de oorzaak zijn voor spanningen, angsten en falen tijdens het presteren onder druk. Hierbij spelen aspecten zoals planning, overzicht en organisatie een belangrijke rol. Een dergelijke klacht heeft vooral een functionele achtergrond. 

Soms wordt het dagelijks functioneren negatief gekleurd door allerlei aspecten uit bijvoorbeeld het verleden. Gedachtepatronen kunnen u verhinderen om in het hier en nu optimaal en met voldoening te functioneren. Mensen die vanuit hun karakterstructuur een hoog streefniveau hebben, lopen sneller het risico op klachten zoals stress, faalangst en somberheid. Ook wisselende stemmingen, een chronisch gevoel van leegte en een negatief of té positief zelfbeeld kunnen leiden tot disfunctioneren in de individuele prestatie maar ook in de samenwerking met collega`s. 

Angstklachten

Angstklachten kunnen zich op verschillende wijze manifesteren. Bij podiumkunstenaars is podiumangst een veelvoorkomend probleem. Een gezonde dosis spanning voor een optreden kan een positieve uitwerking hebben op de prestatie. Bij podiumangst is er sprake van een duidelijke en aanhoudende angst voor bijvoorbeeld het moeten optreden. De angst kan zich voor of tijdens een optreden manifesteren als een gevoel van heftige paniek. U kan dan overvallen worden door allerlei lichamelijke klachten zoals trillen, hartkloppingen, ademnood.

Praktische informatie

U kunt zich aanmelden via een officiële verwijzer. Dit is in principe altijd een (huis)arts die betrokken is bij en op de hoogte is van uw problematiek waarvoor de aanmelding noodzakelijk wordt geacht. Indien de verwijzing zinvol lijkt, stuurt de verwijzer een verwijsbrief. In de verwijsbrief staan uw gegevens vermeld: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en een beschrijving van uw klachten, begin van de klachten, beloop, effect op dagelijks functioneren, eventuele andere aandoeningen (psychisch en /of lichamelijk) en behandelingsvoorgeschiedenis. Dit geldt uiteraard voor zover deze informatie bekend is. Uw verwijzing en/of eventuele vragen bijvoorbeeld indicatie, wachttijden of overig stuurt u naar: info@esthervanfenema.nl
Tijdens het intakegesprek zal de klacht of het klachtenpatroon in kaart worden gebracht. Tevens wordt er gekeken naar uw huidige situatie, uw achtergrond, eventuele eerdere behandelingen en uw lichamelijke gezondheid. Eventueel kan u gevraagd worden om bloed te laten prikken en/of om een afspraak bij de huisarts te maken (in het geval van lichamelijke klachten).
Als de diagnostiek is afgerond zal er een adviesgesprek plaatsvinden waarin diagnostische overwegingen worden besproken. Daarop volgt een eventueel behandeladvies en/of behandelplan.

Dit kan bestaan uit een medicamenteuze behandeling of psychotherapie. In sommige situaties zal een combinatie van deze twee behandelingsmogelijkheden worden gegeven.
De Performerspoli biedt een aantal behandelingen. Hierbij kunt u denken aan het instellen op medicatie of een aantal sessies psychotherapie. Als het gaat om langer durende behandelingen of speciale technieken wordt u soms doorverwezen naar een passende behandelaar of behandelcentrum. Er bestaat een optie om onlinebehandeling te geven na het intakegesprek, middels videogesprekken.

Het intakegesprek duurt 60 minuten, alle overige gesprekken duren 45 minuten.
Alles wat u met mij in mijn functie als psychiater bespreekt valt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder uw toestemming kan ik daarover geen mededelingen doen aan derden. Na het onderzoek breng ik verslag uit aan de verwijzer, meestal uw huisarts.

Als u daar bezwaar tegen heeft moet u dit voor afronding van de onderzoeksfase aan mij melden. Zelf hebt u altijd recht op inzage in uw dossier.
Na afsluiting van de behandeling, of steeds 365 dagen na start behandeling, ontvangt u een rekening die u binnen 14 dagen na afsluiten van de behandeling moet voldoen. Omdat ik geen contracten afsluit met de zorgverzekeraar gaat de factuur direct naar u. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar. Heeft u een restitutiepolis (vrije keuze polis), die GGZ niet uitsluit, dan worden de kosten van de geboden zorg meestal geheel vergoed. Heeft u een ander soort polis, zoals een budget- of een naturapolis, dan worden de kosten 65 resp. 80% vergoed.

Houd rekening met het feit dat u het eigen risico van 385 euro moet betalen, als u dit nog niet aan een andere behandeling heeft uitgegeven.
 Als u afziet van vergoeding door de zorgverzekeraar moet u uitgaan van een tarief van 180 euro per gesprek. Er wordt dan geen informatie uitgewisseld over diagnose en behandelduur en u heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze mogelijkheid is uitsluitend beschikbaar wanneer de ernst van de klachten dit toelaat.


Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, moet 75 euro betaald worden. Dit bedrag dient binnen 2 weken overgemaakt te worden en kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Bedrijfsinformatie

KvK: 78418445
Bank: NL94ABNA0817630589
BIG arts (psychiater): 09057570101
AGB code praktijk: 03037823
AGB code persoonlijk: 03068540

Kwaliteitsstatuut

Voor de beroepskwalificaties en de klachten- en geschillenregeling: www.nvvp.net