Introductie

Sinds 2008 ben ik psychiater van de Muziekpoli, tegenwoordig ‘de Performerspoli’.
De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt met podiumkunstenaars, in het bijzonder musici.

De dysbalans tussen stress en belastbaarheid van podiumkunstenaars leidt regelmatig tot fysieke en psychische klachten. Dit kunnen klachten zijn zoals podiumangst, depressiviteit, angsten, stress, gevoelens van leegheid en onzekerheid. Deze aandoeningen hebben op hun beurt weer een negatieve wisselwerking op elkaar, op het ontstaan van lichamelijke klachten en op het algemeen en beroepsmatig functioneren.
Meer inhoudelijke informatie en ervaringen kunt u vinden in mijn recent verschenen boek ‘Het Ontstemde Brein

Op de Performerspoli wordt aandacht besteed aan de psychische problematiek bij podiumkunstenaars en de poli dient meerdere doelen tegelijkertijd: het doorbreken van het taboe op psychische klachten, preventie, tijdige signalering, diagnostiek en behandelingsadvies.

Voor wie?

De Performerspoli is bedoeld voor podiumkunstenaars die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van werkzaamheden als musicus. Hij of zij wordt in het uitvoeren van deze werkzaamheden belemmerd door psychische klachten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te overleggen of uw klachten mogelijk in aanmerking komen voor een intake en/of behandeltraject of advies bij de Performerspoli. Denk aan topsporters, politici of CEO’s die regelmatig een topprestatie moeten neerzetten onder hoge druk.

Welke klachten?

U kunt last hebben van uiteenlopende klachten, die elk weer hun eigen achtergrond en oorzaak kunnen hebben. Er kan sprake zijn van onvoldoende of inadequate voorbereiding voor een optreden en dit kan de oorzaak zijn voor spanningen, angsten en falen tijdens het presteren onder druk. Hierbij spelen aspecten zoals planning, overzicht en organisatie een belangrijke rol. Een dergelijke klacht heeft vooral een functionele achtergrond. 

Soms wordt het dagelijks functioneren negatief gekleurd door allerlei aspecten uit bijvoorbeeld het verleden. Gedachtepatronen kunnen u verhinderen om in het hier en nu optimaal en met voldoening te functioneren. Mensen die vanuit hun karakterstructuur een hoog streefniveau hebben, lopen sneller het risico op klachten zoals stress, faalangst en somberheid. Ook wisselende stemmingen, een chronisch gevoel van leegte en een negatief of té positief zelfbeeld kunnen leiden tot disfunctioneren in de individuele prestatie maar ook in de samenwerking met collega`s. 
Angstklachten

Angstklachten kunnen zich op verschillende wijze manifesteren. Bij podiumkunstenaars is podiumangst een veelvoorkomend probleem. Een gezonde dosis spanning voor een optreden kan een positieve uitwerking hebben op de prestatie. Bij podiumangst is er sprake van een duidelijke en aanhoudende angst voor bijvoorbeeld het moeten optreden. De angst kan zich voor of tijdens een optreden manifesteren als een gevoel van heftige paniek. U kan dan overvallen worden door allerlei lichamelijke klachten zoals trillen, hartkloppingen, ademnood. 
Depressie

Als u lijdt aan een depressie wordt u vaak belemmerd in uw functioneren door de volgende symptomen: een sombere stemming, nergens meer zin in hebben, weinig energie om tot iets te komen, problemen met slapen en concentreren en een verminderde eetlust. Ook kunt u het gevoel hebben dat het leven geen zin meer heeft en dat het misschien beter is als u er helemaal niet meer zou zijn. Soms wordt alcohol en/of drugs gebruikt om minder last te hebben van psychische klachten. Dit kan leiden tot verslavingsproblematiek. Overmatig drugs- en alcoholgebruik hebben vooral op de langere termijn een negatieve invloed op het presteren en het kan leiden tot somberheid en slapeloosheid. 

Bovenstaande klachten zijn slechts een selectie uit het scala aan klachten waar podiumkunstenaars en meer algemeen ‘high-performers’ mee te maken kunnen hebben.

Praktische informatie


Bedrijfsinformatie

KvK: 71124799
Bank: NL94ABNA0817630589
BIG arts (psychiater): 09057570101
AGB code praktijk: 03037823
AGB code persoonlijk: 03068540

Kwaliteitsstatuut

Voor de beroepskwalificaties en de klachten- en geschillenregeling: www.nvvp.net