Geachte collega,

We willen u vragen om bijgaande brief te ondertekenen als u zich, net als wij, zorgen maakt over het oprekken van de euthanasiewet en dubieuze toetsing als het gaat om onze patiënten, mensen met ernstige psychiatrische problematiek.
Als we tenminste vijftig psychiaters bereid hebben gevonden om deze brief te tekenen dan zullen deze aan bieden aan het televisieprogramma EenVandaag. Met als doel een krachtig en eensgezind signaal af te geven aan beleidsmakers en politiek.

Concreet:
Stuur een e-mail naar één van ons beiden met de volgende tekst:

Ik, (naam) ben psychiater en ondersteun deze brief
Graag met vermelding van woon- of werkplaats

Stuur deze oproep eventueel ook door aan collega’s.

Alvast dank!

Dr. Esther van Fenema, Leiden
info@esthervanfenema.nl

Dr. Bram Bakker, Amsterdam
bram.bakker@sitagre.nl

OPROEP AAN PSYCHIATERS IN NEDERLAND